Storytel meets Adriaan van Dis.

We spraken met Adriaan over zijn nieuwste boek KliFi waarin hij een beeld schetst van een maatschappij in Nederland waar de koning is vertrokken, een president de macht heeft en het land geteisterd is door een orkaan.